“Wij maken ruimte voor elkaar; ruimte voor ontmoeting en samenwerking in een socialere en mooiere stad!”

  Wie zijn wij?

  Wij zijn Vitibuck: een Rotterdams bureau voor participatie en stedelijke innovatie. Wij zetten ons in voor een socialere en mooiere stad. Samen met professionals en bewoners zoeken we naar maatschappelijke meerwaarde binnen het ruimtelijk domein. Wij werken vanuit onze deskundigheid als ruimtelijke ontwerpers waarbij we middels verbeelding plannen leesbaar maken en communicatie op gang brengen.

  Wat doen wij?

  Wij werken vanuit drie perspectieven; plek, proces & mensen. Wij laten de potentie van een plek zien door te doen; ideeën worden getest. Wij geven participatietrajecten vorm op basis van de vraagstelling en de doelgroepen. Wij bouwen netwerken door de aanwezige energie in wijken en gemeenschappen bij elkaar te brengen en leefwereld en systeemwereld te koppelen. Wij geven community building vorm als duurzame en gelijkwaardige samenwerking.

  Voor wie?

  Wij helpen gemeenten en marktpartijen bij participatietrajecten binnen gebiedsontwikkeling, herstructurering en transitieopgaven. Wij ondersteunen corporaties en bewoners bij het opzetten en begeleiden van bewonerscommissies en woongemeenschappen binnen herstructureringsprojecten en nieuwbouw.

  NIEUWS

  21-12-2023

  Openbare zitting Q-Team Feyenoord City

  07-09-2023

  Bewoners en Ondernemers geven Tarwekracht nieuwe impuls!

  23-03-2023

  Bijdrage en Boeklancering Included – MEI Architects and Planners

  RECENTE PROJECTEN

  Samen met stichting Tarwekracht zijn we begonnen met het opzetten van een platform voor ondernemers. Een platform dat bijdraagt aan meer samenwerking, meer werk en een sterkere wijkeconomie. Dat is TOP! Tarwewijk Ondernemers Platform

  Tarwewijk Ondernemers Platform

  Community Building

  Feyenoord City gaat een nieuwe fase in. Het nieuwe stadion gaat niet door en er is een nieuw Masterplan opgesteld. Het Maatschappelijk Kader hoort integraal bij het Masterplan.

  Maatschappelijk Kader Feyenoord City

  Sociale Impact

  Het oude, roemruchte Odeon heeft plaats gemaakt voor de realisatie van een nieuw woongebouw met 113 appartementen. Vitibuck is gevraagd om samen met toekomstige bewoners te werken aan een veilig en goed woonklimaat door op meer gemeenschappelijke wijze samen te wonen.

  Samen Wonen in Odeon

  Community Building

  Vitibuck geeft het participatieproces rondom de aanpak van de Tarwebuurt vorm door de bewoners direct bij de toekomstplannen te betrekken.

  Aanpak Tarwebuurt

  Participatie

  Voor Muizen is een kansenkaart opgesteld. De kansenkaart Muizen geeft kansen en inrichtingsprincipes weer en is een eerste stap om het gesprek hierover met beleid en bewoners aan te gaan. Elke ruimtelijke ingreep ondersteunt ook sociale doelen waardoor koppelkansen ontstaan. De koppelkansen kunnen op korte termijn worden getoetst door middel van placetesting. De conclusies van placetesting worden ruimtelijk en programmatisch meegenomen in het masterplan. Tijdelijke interventies kunnen worden vertaald naar deelprojecten voor de langere termijn.

  Leefbuurten Muizen

  Participatie Publieke Ruimte

  In de Rotterdamse Maashaven komt een groot park: het Nelson Mandelapark. Beweging, ontspanning en ontmoeting staan hier centraal. Grote bomen, grasvelden en twee opvallend hoge heuvels met uitzicht over de Maashaven vormen het hart van het park. Het park is een van de 7 stadsprojecten ter vergroening van de stad.

  Participatieproces Nelson Mandelapark

  Participatie