Tarwebuurt 2.0

    Woonstad Rotterdam heeft Vitibuck gevraagd om bewoners te ondersteunen bij het uitbrengen van een advies over de aanpak van de Tarwebuurt. Hiervoor dient een bewonerscommissie te worden opgesteld die alle bewoners vertegenwoordigd en die meedenkt en beslist over verschillende zaken zoals leefbaarheid, veiligheid, technisch onderhoud en de plannen voor de toekomst. Om op een gefundeerde wijze mee te kunnen praten over de toekomstplannen dienen bewoners goed geïnformeerd te worden betreffende technische onderzoeken, beleid en uitgangspunten. De bewonerscommissie dient actief te communiceren met de achterban (andere bewoners) zodat die ook zoveel mogelijk zijn aangehaakt. Hoe geef je dit participatieproces vorm?