Wij zijn Vitibuck: een Rotterdams bureau voor participatie en stedelijke innovatie, opgericht door twee partners: Arzu Ayikgezmez en Sander Hazevoet. Wij zetten ons in voor een socialere en mooiere stad. Samen met professionals en bewoners zoeken we naar maatschappelijke meerwaarde binnen het ruimtelijk domein. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een hand-on mentaliteit, een grassroots aanpak en het samenbrengen van verschillende groepen mensen. Wij werken vanuit onze deskundigheid als ruimtelijke ontwerpers waarbij we middels verbeelding plannen leesbaar maken en communicatie op gang brengen. Wij zorgen ervoor dat burgerbetrokkenheid leidt tot maatwerk qua proces en ontwerp.

Ons toekomstbeeld is dat we niet meer spreken van participatie maar van samenwerking. Maar dat gaat niet vanzelf; dat vergt aandacht en ondersteuning voor de gemeenschap en handvatten om die samenwerking vorm te geven. Zo kunnen we met de locatiekennis, ervaring en expertise van bewoners & ondernemers samen een socialere en mooiere stad maken! We zien een groeiend besef bij partijen dat de ruimtelijk-fysieke opgave ook een sociaal-duurzame opgave is. En we zien beweging van onderop; een roep naar meer zeggenschap voor bewoners; door meer betrokkenheid bij de plek, meer grip op het proces en meer verbondenheid tussen de mensen kunnen we de kracht van de gemeenschap inzetten bij ruimtelijke transformaties.

Wij werken vanuit drie perspectieven; plek, proces & mensen.

Plek – Wij laten de potentie van een plek zien door te doen; ideeën worden getest. Zo maken wij de mogelijkheden zichtbaar voor alle betrokkenen. Middels placemaking laten we zien welke impact een kleine ingreep kan hebben.

Proces – Wij geven participatietrajecten vorm op basis van de vraagstelling en de doelgroepen. Hierbij putten wij uit een breed palet van participatieve instrumenten.  Wij leveren maatwerk gericht op een breder draagvlak waarbij ook moeilijk bereikbare doelgroepen meedoen.

Mensen – Wij bouwen netwerken door de aanwezige energie in wijken en gemeenschappen bij elkaar te brengen en leefwereld en systeemwereld te koppelen. Bottom-up ontmoet top-down; belangrijk voor elke transitie. Wij geven community building vorm als duurzame en gelijkwaardige samenwerking.

Wij hebben ruim 10 jaar ervaring op het gebied van placemaking, participatie en community building. Vanuit onze deskundigheid bieden wij passende oplossingen voor:

Gemeenten ondersteunen we bij participatietrajecten binnen gebiedsontwikkeling, herstructurering en transitieopgaven.

Marktpartijen helpen we bij omgevingsmanagement en participatietrajecten.

Corporaties ondersteunen we bij het opzetten en begeleiden van bewonerscommissies en woongemeenschappen binnen herstructureringsprojecten en nieuwbouw.

Bewonersgroepen helpen wij bij het participatief proces en het verder brengen van hun initiatief.