Ruimte voor elkaar

Ontmoeting en Samenwerking voor een socialere en mooiere stad

Wij zijn Vitibuck: een Rotterdams bureau voor participatie en stedelijke innovatie, opgericht door twee partners: Arzu Ayikgezmez en Sander Hazevoet. Wij zetten ons in voor ontmoeting en samenwerking. Samenwerken aan de stad op basis van gelijkwaardigheid, waarbij burgers meer ruimte, vertrouwen en ondersteuning nodig hebben. Wij werken vanuit onze achtergrond als ruimtelijk ontwerpers waarbij verbeelding een grote rol speelt.

Wij helpen bewonersinitiatieven en gemeentes bij de herinrichting van een straat, het opzetten van een ontmoetingsplek  of de herontwikkeling van een wijk of gebied. Samen met elkaar en niet naast elkaar. Dat we niet meer spreken over participatie, maar over samenwerking. Wij geven deze samenwerking vorm en zorgen ervoor dat burgerbetrokkenheid leidt tot maatwerk qua proces en ontwerp.

Wij hebben ruim 10 jaar ervaring op het gebied van transformatie, herinrichting en gebiedsontwikkeling waarbij bewoners het initiatief nemen. Dit heeft geresulteerd in visies en plannen, maar ook in culturele evenementen, educatieprojecten en ontmoetingsplekken met gemeenschapszin en aandacht voor de publieke ruimte.

Wij kunnen iets betekenen voor gemeentes die op zoek zijn naar professionele ondersteuning voor burgerinitiatieven, voor bewoners die advies en ondersteuning nodig hebben om hun initiatief verder te brengen en voor organisaties die op zoek zijn naar ervaring en kennis inzake Right to Challenge.