Een nieuw park in de Maashaven – het Nelson Mandelapark

    In 2019 is de gemeente Rotterdam gestart met de plannen om een park te realiseren in de Maashaven. Zowel de eerste als tweede fase het participatieproces is door Vitibuck opgezet. In de eerste participatiefase lieten kritische inwoners en boze binnenvaartschippers hun stem luid en duidelijk horen. Op basis hiervan stelde het college op 18 januari 2022 een Masterplan vast dat recht deed aan de opgehaalde reacties. Hierin staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het park. De vaststelling van het masterplan was het startsein om in februari en maart 2022 opnieuw met de omgeving in gesprek te gaan. In het masterplan staat hoe het park eruit kan komen te zien en welke activiteiten er een plek kunnen krijgen. De volgende stap is een programma van eisen. Dit gebruikt de gemeente om een gedetailleerd ontwerp te maken voor het park.
    De gemeente was daarom benieuwd naar de wensen van bewoners. Wat willen zij doen in het park? En wat is daarvoor nodig? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft Vitibuck een doelgroepengericht participatieproces opgezet voor  bewoners, ondernemers en jongeren van 12 tot 18 jaar uit de directe omgeving (Afrikaanderwijk, Bloemhof, Katendrecht en Tarwewijk). Hiervoor is een breed palet aan instrumenten ingezet, zoals bewonersbrieven, een online vragenlijst, straatinterviews, inloopsessies met een maquette en reactiekaarten, een jongerenchallenge, een workshop Urban Sports, een online bijeenkomst en natuurlijk een Stadslab Maashaven bijeenkomst.

    In totaal zijn 900 mensen bereikt; 650 mensen online en met ongeveer 250 mensen door middel van fysieke interventies. Alle opgehaalde reacties zijn in een reactiedocument verzameld. Het is voor de gemeente belangrijke inbreng bij het maken van het Inrichtingsplan. Lees hier het reactiedocument.

    Dit participatietraject is gerealiseerd ism Maatschap voor Communicatie .