Werken aan de Maashaven

    … is ontstaan vanuit de behoefte van ondernemers en initiatiefnemers aan de Maashaven Zuidzijde om de publieke ruimte langs de kade aan te pakken. In eerste instantie ligt de focus bij de Maassilo; dit is een markant gebouw met historische waarde en het gebied eromheen is de poort naar Charlois. Samen met dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam is in het voorjaar 2017 Stadslab Maashaven opgezet. Bij de oprichting waren betrokken: Gemeente Rotterdam, Stichting Dit is Zuid, RAAF, Stichting Charlois aan het Water, Vitibuck Architects, de exploitant van de Maassilo, Stichting Renovatie Elevatoren Maashaven (een vijftal ondernemers langs de kade) en AIR.

    …heeft als doel krachten te bundelen tussen bestaande (burger-)initiatieven en de verschillende belangen in het gebied inzichtelijk te maken. Op korte termijn wil het lab het gebied activeren door programmering en activiteiten samen met verschillende stakeholders. Op lange termijn willen we een duurzame en inclusieve ontwikkelingsvisie voor het gebied rondom de Maashaven.

    Met het toekomstige getijdenpark ontstaan er langs het water nieuwe kansen en mogelijkheden voor de aangrenzende wijken. Hiervoor heeft het lab de zeven `Gouden Regels`opgesteld, een maatschappelijk programma van eisen voor toekomstige plannen en aanbestedingen waarin de belangen van de huidige bewoners, ondernemers en initiatiefnemers kunnen worden gewaarborgd.

    …onderzoekt een strategisch stuk stad tussen de ontwikkelingen in de Binnenstad, Kop van Zuid en Hart van Zuid. Binnen het stadslab geven we betekenis aan het gebied rondom de Maashaven.

    Stadslab Maashaven is een samenwerking van Dit is Zuid, RAAF, Gemeente Rotterdam, Wolbert van Dijk, AIR, Stichting Elevatoren Maashaven, Stichting Charlois aan het Water, Maassilo, Quaker, Karwei, Millinxparkhuis, DOCK, TOS, wijkcomité Tarwewijk, wijkraad Afrikaanderwijk, Galerie Niffo, Charlois Speciaal, SIR, gebiedscommissie Charlois, Woonstad, Stebru, Havenbedrijf Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, Hogeschool Rotterdam (EMI), InHolland, Veldacademie, Han van den Born (KCAP) en andere stakeholders uit het gebied. Gebiedsexperts Vitibuck en Dit is Zuid trekken het stadslab.