Stadslab Maashaven bijeenkomst

    Op dinsdag 2 oktober was de #5 stadslabbijeenkomst in de Maassilo met een mooie opkomst van betrokkenen vanuit diverse achtergronden; van ondernemer tot jeugdwerker, van bewoner tot planner. Stadslab draait om informeren, kennismaken en verbinden. Rondom de Maashaven gebeurt heel veel! Er zijn grote en kleine initiatieven/projecten. Diverse initiatiefnemers zijn bezig met de toekomst van dit gebied.

    In workshopsetting zijn de ruim 40 deelnemers met vier thema’s (Ontmoeten, Educatie, Activeren en Banen) aan de slag gegaan; allemaal vanuit hun eigen kijk en belangen. De thema’s zijn verdiept en activiteiten op korte termijn en aandachtspunten voor de lange termijn zijn gedefinieerd.
    Concrete resultaten zijn: een lokaal uitzendbureau en een permanente expositieruimte op een schip in de Maashaven. Deze voorbeelden zijn sprekend voor de actieve houding van het stadslab en zeker het verkennen waard.