• Stadslab #8 – Nelson Mandelapark

      Het Stadslab Maashaven brengt sinds 2017 bewoners, ondernemers en geïnteresseerden bij elkaar om vanuit gemeenschappelijke waarden de Maashaven te ontwikkelen. Het Stadslab heeft zich de opgave gesteld om de verbinding tussen haven en wijk te herstellen en de bereikbaarheid van de kades te bevorderen; niet alleen fysiek, maar juist ook sociaal-maatschappelijk. Door de komst van het Nelson Mandelapark ligt er een kans om de Maashaven als nieuw publiek domein en ontmoetingsplek in te richten voor de aangrenzende wijken.  Leden van het Stadslab dragen allemaal bij aan het sterker maken van het Maashavengebied. De bijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte en een workshop gedeelte. Tijdens de interactieve workshops reflecteerden de deelnemers aan de hand van onderstaande thema’s en vragen op het masterplan.