Een unieke Parkstraat

    Binnen het kader van Right-To-Challenge is het inrichtingsplan voor de Schepenstraat in Rotterdam  het eerste project in Nederland waar bewoners zelf het ontwerp, de communicatie en participatie op zich nemen . In de Schepenstraat hebben een aantal bewoners zich verenigd in het kernTEAM Schepenstraat. Het kernTEAM maakt het nieuwe inrichtingsplan (bovengronds) in nauwe afstemming met de gemeente, die verantwoordelijk is voor de ondergrondse werkzaamheden (o.a. nieuw riool). Het kernTEAM verzorgt alle communicatie rondom het project en zorgt voor participatie met andere straatbewoners.

    Het  toekomstige inrichtingsplan van de Schepenstraat gaat uit van de bestaande kwaliteiten en het unieke karakter van de straat; een inrichtingsplan waarin bewoners hun wensen en ideeën vertaalt zien, waarin ruimte wordt gecreëerd voor zelfbeheer en waar door middel van ‘maatwerk’ per specifiek onderdeel/plek gezocht wordt naar de beste oplossing. Vanuit hun kennis, ervaring en professionele achtergrond zetten bewoners zich actief in om gezamenlijk te komen tot een kwalitatief inrichtingsplan voor de Schepenstraat, dat voorziet in een technische, functionele en esthetische opwaardering.

    Sander Hazevoet van Vitibuck is als bewoner/ontwerper actief lid van het kernTEAM Schepenstraat en ziet in dit project een unieke kans om de groeiende behoefte aan meer zeggenschap over de eigen leefomgeving te vertalen in een concreet plan. Dit voorbeeldproject laat zien hoe je de stap zet van participatie naar eigenaarschap!