• Participatiedocument Park Maashaven afgerond

      Het participatietraject voor Park Maashaven  is afgerond. Wij hebben met verschillende doelgroepspecifieke bijeenkomsten veel wensen en ideeën opgehaald in de wijken. Ook met kinderen en jongeren! Voor de resultaten zien hiernaast het Reactiedocument Park Maashaven.

      Reactiedocument-Park-Maashaven