• Stadslab Maashaven #6

      Wij blikken terug op een succesvolle bijeenkomst#6 Stadslab Maashaven met bewoners, ondernemers, cultureel-maatschappelijke initiatiefnemers, onderwijsinstellingen en de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is gewerkt aan een duurzame en inclusieve visie voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Maashaven. Aan vier thematafels zijn diverse acties geformuleerd: ‘Publieke Ruimte, Ontmoeting&Mobiliteit’, ‘Activeren,Experiment&Recreatie’, ‘Cultuur, Identiteit&Educatie’, ‘Opleiding, Ondernemerschap en Werk’. Mooie ideeën kwam langs: Kunnen we een tijdelijke brug maken tussen Tarwewijk en Katendrecht? Kijk op www.stadslabmaashaven.org voor meer informatie.