Collectie Maashaven

    De afgelopen jaren zijn talloze onderzoeken en visies geweest over ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken op Rotterdam-Zuid. Verschillende partijen met uiteenlopende belangen hebben kennis opgedaan. Deze kennis is vaak niet goed toegankelijk en er mist overzicht om de kennis effectief in te zetten voor toekomstige ontwikkelingen. Met de Kennisbank Zuid is er door Veldacademie een instrument ontwikkeld om kennisontwikkeling op Zuid te bevorderen.

    De Kennisbank wordt opgebouwd uit verschillende collecties. Deze kenniscollecties kunnen zowel ruimtelijk als inhoudelijk zijn en worden beheerd door een redacteur. De redacteur selecteert alleen relevante en kwalitatief hoogwaardige documenten.

    De collecties dienen een overzicht te geven over kennis die reeds is ontwikkeld zodat studenten, onderzoekers, maar ook beleidsmakers makkelijker zien waar nog vragen en kennislacunes liggen.  Dit biedt op termijn de mogelijkheid de kennisbank als een vraag gestuurd platform te gebruiken voor experts, groepen en organisaties, om effectief kennis te verzamelen en uit te wisselen.

    Wil je bijdragen aan de kennisbank? Als student of professional van een van de aangesloten organisaties kun je zelf een profiel aanmaken op www.kennisbankzuid.nl.

    De Kennisbank is een samenwerking van NPRZ, Gemeente Rotterdam, corporatie Woonbron, Stadshavens/ Havenbedrijf Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam (EMI en RDM) en Veldacademie. De eerste collectie, Maashaven, is samengesteld door gebiedsexpert Vitibuck.