Opening Vroesenpaviljoen

    Sinds afgelopen weekend is het paviljoen in het Vroesenpark na 7 jaar intensieve inzet door ons en heel veel bewoners uit Blijdorp en Noord open! Het was een geweldige start met prachtig weer! Meer info over het paviljoen zie hier.