• Aanpak Tarwebuurt

      Woonstad Rotterdam heeft Vitibuck gevraagd om bewoners ondersteunen bij het uitbrengen van een advies over de aanpak van de Tarwebuurt.